Bescherming persoonsgegevens

Je persoonsgegevens zijn belangrijk, want ze vertellen wie je bent en wat je doet. Deze site en ik gebruiken en verwerken persoonsgegevens. En omdat deze gegevens belangrijk voor je zijn, doe ik dit zorgvuldig. Door gebruik te maken van Reijkwijdte.nl en als ik je ga begeleiden, ga je akkoord met deze privacyverklaring en bijhorend Cookie beleid.

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met anderen.

Maar voor de site, om noodzakelijke functionaliteit te bieden, kunnen gegevens wel gedeeld worden met andere bedrijven, zoals Google, Vimeo, Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze privacy verklaring vertelt je hoe dit werkt.

Als je een traject met me aangaat, ga ik je begeleiden en daarbij worden extra persoonsgegevens verzameld. Ook dat doe ik zorgvuldig. Hoe dat werkt lees je verder in deze privacyverklaring.

Gevolgde wetgeving

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Reijkwijdte

Reijkwijdte wordt door mij, Arianne Rooyens-Kanters, beheerd. Tevens ben ik de Functionaris Gegevensbescherming van mijn bedrijf. Ik ben te bereiken via arianne@reijkwijdte.nl

Mijn gegevens zijn:

Reijkwijdte

Phoenixstraat 66

Ruimte 306

2611 AM Delft

015 – 30 30 28 2

Kamer van Koophandel: 75615495

Welke gegevens verzamelt de website?

De site verwerkt gegevens die je verstrekt als je pagina’s bezoekt, een contactformulier invult, een artikel leest, een video bekijkt, of bijvoorbeeld een reactie post.

Dit zijn bijvoorbeeld: je naam; e-mailadres; telefoonnummer; website; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats. Verder worden technische gegevens opgeslagen, zoals je host en je IP-adres.

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

Je naam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het contactformulier, worden door mij gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.

Gegevens die vastgelegd worden door kliks op artikelen en video’s kunnen door Vimeo, Google en Facebook gebruikt worden voor marketing doeleinden.

Gegevens die ik verzamel tijdens de begeleiding zijn nodig voor goede begeleiding en voor het versturen van bijvoorbeeld de factuur.

Gegevens uit de begeleiding worden alleen voor de begeleiding gebruikt en nooit zonder jouw toestemming gedeeld met anderen of openbaargemaakt.

Jouw gegevens op Reijkwijdte.nl

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in de database van Reijkwijdte. Deze is gehost bij TransIP en valt onder Nederlandse wetgeving.

Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, two-factor authentication en verhoogde beveiliging van WordPress, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via arianne@reijkwijdte.nl

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt opgeslagen. De informatie die in dat cookie is opgeslagen wordt naar onze website teruggestuurd wanneer je de website opnieuw bezoekt. Hiermee kan de site zien dat je deze opnieuw bezoekt.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics plaatst cookies om zo bezoekersstatistieken te verzamelen. Hierbij wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Ook via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

Links naar andere websites

Op Reijkwijdte zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Reijkwijdte. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Raadpleeg dan de cookie- of privacyverklaring van de betreffende websites.

Bewaartermijn online en papieren archief

De website bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Verkeersgegevens worden voor een jaar opgeslagen.

De persoonsgegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, om aan de fiscale verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.

Persoonsgegevens die ik verzameld heb tijdens begeleiding staan op papier. Deze papieren dossiers behandel ik vertrouwelijk en zorgvuldig. Ik draag er zorg voor dat niemand anders dan ik toegang heeft tot deze dossiers. Een jaar na het beëindigen van de begeleiding, vernietig ik de papieren dossiers.

Van bovenstaande termijnen kan afgeweken worden als er wettelijke verplichtingen bestaan die vereisen de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Jouw gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens zal verwijderen en niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van deze verklaring op basis van jouw toestemming die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou verwerkt zijn, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je me schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via Arianne@Reijkwijdte.nl. Bij zo’n verzoek is het noodzakelijk dat ik je kan identificeren. Als je contact opneemt via een -voor mij- onbekend e-mailadres, is het noodzakelijk een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Wijzingen in deze verklaring

Ik behoudt het recht voor dit privacybeleid te wijzigen indien nodig.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.