Hoogbegaafd & werkrelatie

Hoe ga je met -je- hoogbegaafdheid om op je werk?
Het werkveld, een plek waar een hoogbegaafde toch goed  zou moeten kunnen floreren…

Of toch niet? 

Het is voor mij pijnlijk zichtbaar dat dit juist een van de moeilijkste velden kan zijn voor hoogbegaafden.
Eerst in het onderwijs en daarna op de werkvloer.
De uitzondering zijn, hoe doe je dat. 

Veel mensen proberen zich aan te passen aan de -werk- omgeving.
Juist voor hoogbegaafden betekent dit dat ze minder op hun eigen plek gaan staan en het zichtbaar toelaten om op zichzelf te vertrouwen. Het blijkt dat er veel verschillende strategieën zijn om daarmee om te gaan. Noks Nauta en Frans Corten hebben hier een lijst van gemaakt dat ik graag met je wil delen.

Herkenbaar?

Strategieën van hoogbegaafden ten aanzien van leven en loopbaan

* Onopvallend
Houdt zichzelf gedeisd, waardoor persoonlijke ontwikkeling beperkt blijft. Vaak niet bewust van hoge intelligentie: vindt zichzelf vrij dom. Functioneert in eenvoudige banen. Kan door het ontdekken van hoogbegaafdheid groeien naar een van de andere types.
* Geaccepteerd
Heeft al vroeg aansluiting gevonden bij mensen op eigen niveau, en is daardoor gestimuleerd. Heeft geen grote aanpassingsproblemen gekend en heeft een normale persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Werkt bijvoorbeeld in een hoogbegaafde omgeving als adviseur met een unieke taak in een uniek bedrijf, of begint voor zichzelf.
* Sociaal
Heeft door schade en schande ontdekt dat je alleen met intelligentie niets bereikt. Heeft zijn/ haar sociale vaardigheden actief verbeterd tot een hoog niveau. Weet daardoor veel aansluitingsproblemen op te lossen. Functioneert vaak in banen die bij uitstek multidisciplinair zijn.
* Confronterend
Heeft een loopbaan van twaalf ambachten, dertien ongelukken. Van conflict naar conflict en soms zelfs van ontslag naar ontslag. Probeert te overleven door nadruk op de kwaliteit van het erk. Kan groeien naar ‘sociaal’ of overgaan naar ‘isolement’.
* Isolement
Opereert vrijwel in een isolement. Loopt gevaar contact met de samenleving kwijt te raken.

Uit een artikel van Noks Nauta en Frans Corten

Waarom is het waardevol om te weten welke plek je inneemt in jouw werkveld, en hoe kun je leren het ‘ gezonder voor jezelf’ te doen als dit aan de orde is?

 Ik leer het je graag. Door samen op onderzoek te gaan waarom jij kiest voor je eigen strategie, en door helder te krijgen wat je ervaart door dit te doen kunnen we de stap naar zelfontwikkeling maken. Dan krijgen we uit de schaduw wat zonlicht verdient. Alles wat in het zonlicht mag staan heeft kiemkracht, dit kan op een gezonde manier verder gaan groeien. 

Je weet waarschijnlijk wel dat je heel veel kiemkracht in je meedraagt. De gerookte –sommige typfouten zijn zo mooi dat ze mogen blijven staan-vraag is: heeft het genoeg zonlicht? 

Vaak begint de voor jouw bekende beweging al in het onderwijs.

Nederland, een land vol kansen, heeft nog niet zo lang een zichtbare plek ingeruimd voor hoogbegaafdheid. Tijl Koenderink, ervaringsdeskundige als geen ander,  heeft een aantal boeken geschreven over hoogbegaafden in het onderwijs.

Hij benoemt onder andere waar hoogbegaafde leerlingen last van kunnen hebben, en wat leerkrachten en docenten daarin kunnen betekenen. Voor jou waarschijnlijk te laat, maar wie weet herken je wat je hieronder kunt lezen. Want jong geleerd… 

De 7 uitdagingen van Tijl Koenderink

1. Overtuigd van vaststaande intelligentie
Uit wetenschappelijk onderzoek (onder andere van Carol Dweck) blijkt dat als je   gelooft dat je intelligentie vaststaat je uitdagingen uit de weg gaan. Bij hoogbegaafde kinderen is vaak als positieve bemoediging tegen ze gezegd: “Wat ben je toch slim en snel dat je dat kunt”. Het gevolg van een dergelijk compliment is dat je aanleert dat intelligentie blijkbaar vaststaat en je dus iets wel kan (wat ben je slim) of niet kan (en dan zul je wel dom zijn). Je kijkt dan niet meer naar een probleem als een uitdaging, maar als een mogelijke vijand die aan kan tonen dat je dom bent.

2. Gebrek aan motivatie
Door verschillende redenen variërend van tegenvallende uitdaging op school, een lage frustratietolerantie en een gebrek van gevoel van ‘er bij horen’ raken veel hoogbegaafden gedemotiveerd. 

3. Begrip versus geheugen
Een deel van de hoogbegaafden is op jonge leeftijd al in staat veel problemen op te lossen door ze te begrijpen. Waar kinderen van dezelfde leeftijd gedwongen worden om hun geheugen op verschillende manieren te gebruiken en trainen is dit bij deze leerlingen vrijwel niet het geval. Als gevolg hiervan is je geheugen ongetraind en beschik je niet over verschillende strategieën. Als er dan later in je carrière plotseling een beroep gedaan wordt op je geheugen dan ben je hier niet op voorbereid.

4. Samenwerken
‘Waarom zou je?’ is eigenlijk vaak de eerste vraag. Als je alleen toch een beter resultaat kunt behalen dan samen, waarom zou je dan samenwerken met anderen?

5. Onder-/Overschatten
Je weet wat je kan, je weet wat je niet kunt. De behoefte van het zo precies mogelijk aansluiten op de interesse en het uitdaging niveau van hoogbegaafden is  ingewikkeld. Vaak hebben hoogbegaafden een smalle frustratie-tolerantie. Dit kan behoorlijk in de weg zitten.

6. Zelfstandig werken
Alles doen behalve het starten met de opdracht die nu aandacht verdient. Er zijn talloze redenen voor, -een ervan is het gebrek aan het leren werken met de executieve functies- maar het resultaat is eigenlijk altijd het zelfde.

7. Oplopen hiaten
Door het snel doorhebben van ‘trucjes’ kunnen hoogbegaafden soms het idee hebben dat ze iets doorhebben terwijl dit niet het geval is. Dit is echter destructief naar de toekomst toe. Hierdoor mis je soms de basis die nodig is om verder te komen. Als het niet in het interessegebied ligt is het makkelijk te denken: dat kan ik toch niet. 

Hoe is dit voor jou?

Wat van jou verdient aandacht en hoe belangrijk is dat nou echt?

 

We lopen allemaal ons eigen levenspad. Ieder komt voor uitdagingen te staan die overwonnen kunnen worden. Je werk is een substantiel deel van je leven, en als het goed is ook een plek waar je je eigen zo belangrijke bijdrage kunt leveren.

Dat kan echter alleen als je je capaciteiten mag en kan aanspreken. Vol durft te laten zien, vol durft te benutten. Als je hier moeite mee hebt of als er steeds bij zaken op je pad komen die je van je werkelijke bijdrage afhouden, is dat niet gezond voor je eigen welbevinden. Je voelt dat je niet volledig tot je recht kunt komen.

De uitdagingen kunnen op zeer veel verschillende gebieden liggen. Samen met jou ga ik kijken wat er op je pad in de weg ligt, in hoeverre dit HB gerelateerd is of over jou als mens, los van HB gaat, en wat ik je daarin kan leren. Door samen te kijken waar het vandaan komt en welke voor en nadelen er bijhoren krijg je begrip, inzicht en mogelijkheid tot een positieve verandering. 

De bewegingsruimte die daarmee vrijkomt
is een blijvend cadeau voor je toekomst

 

Contactformulier