plek in de liefde

WAT is jouw plek in de liefde?

De liefde en de IK, hoe zit dat precies in elkaar? Je hoort het vaak: je kunt pas van een ander houden als je van jezelf houdt, je kunt er pas voor een ander zijn als je genoeg voor jezelf zorgt. Het is iets wat vaak gezegd wordt en niet altijd door iedereen begrepen. 

Want wat is dat: van jezelf houden, voor jezelf zorgen? Is dat jezelf als middelpunt zien, jezelf belangrijker achten dan de ander?  Is dat niet juist enorm individualistisch, verlies je dan niet juist de verbinding met de ander?

Als je terug kijkt in je familiegeschiedenis zie je dat vaak de een meer voor de ander zorgt dan de ander, en ze waren daar toch ook heel gelukkig mee? Van jezelf houden en voor jezelf zorgen werd in vroegere tijden eerder als egoïstisch gezien dan als een voorwaarde voor een fijne liefdesrelatie. 

Hoe zit dat dan? Ik leg het je graag uit.

Want met al mijn kennis over de liefde en relaties sta ik wel degelijk achter ‘eerst houden van jezelf’. Ik mis alleen vaak de nuance en de uitleg erin.

Houden van jezelf gaat over:

  • Jezelf kunnen accepteren met alles wat er bij hoort 

  • Liefdevol in plaats van destructief naar je eigen zwaktes kunnen kijken

  • Je eigen plek kunnen innemen

  • Weten en naleven wat voor jou belangrijk is

De vraag: Wat zou jij willen? Is een vraag die voor de een makkelijk, en voor anderen heel lastig te beantwoorden is. Toch is het de basis van zelfkennis. En zelfkennis is nodig om op je eigen plek te staan, met of zonder een geliefde aan je zijde. 

De liefde en plek innemen zijn twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Hoe verhoud jij je ten opzichte van jezelf en hoe verhoud jij je ten opzichte van de liefde?

Geloof je erin? In jezelf, in jezelf en de liefde of geloof je dat de liefde zorgt dat je dan pas een plek verdient?

Is het beeld dat je gemaakt hebt rond de liefde een reëel plaatje of is het een fantasie die -bijna- onmogelijk is? Wat verwacht jij van jezelf en van je -mogelijke- partner? Of verwacht je vooral veel van je partner, en de liefde, en vergeet je jezelf daarin mee te nemen?

Als je naar het model hieronder kijkt -uit ons eigen boek ‘Beweging in de liefde” – zie je in de laag ‘ik’ dat

  • werken & spelen
  • vernieuwing & rust
  • alleen & samen

uitdagingen kunnen zijn waar je zelf in moet kunnen bewegen voor je een relaties aangaat. Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat als je niet alleen kunt zijn er al snel een onuitgesproken claim op het bordje van je partner terecht komt. Maar dat als alleen zijn juist je voorkeurspositie is -vaak omdat dat veiliger voelt- echte verbinding moeilijker aan te gaan is. Als je niet in staat bent rust te nemen, dit niet bevorderlijk is voor een stabiele relatie. Maar als je alleen maar rust zoekt en geen vernieuwing, dan is een relatie ook niet al te sprankelend. Voor werken en spelen geldt hetzelfde: Te veel van de een of te veel van de ander kan het moeilijk maken om een fijne relatie op te bouwen. Met jezelf, en met de ander. 

Diagram-9-wagen-website

Daarna volgt de laag ik en jij. Deze laag gaat vooral over het elkaar ontmoeten, elkaar de plek gunnen zonder je eigen plek kwijt te raken. Het gaat over ontdekken, jezelf laten zien, de ander zien, verwonderen en delen. 

Bij de laag ‘wij’ komen jullie samen op een gezamenlijke plek terecht, terwijl de individuele plekken natuurlijk ook altijd blijven bestaan. 

Elke laag kent zijn eigen uitdagingen, zegeningen en overwinningen. 

Heb jij vragen rondom jouw plek in de liefde?
In welke laag of in welke beweging je vraag ook zit: 

Weet je welkom!

 

 

Contactformulier