Hoogbegaafdheid is een gave.
Echt.

Maar…

Als je je niet bewust bent van je hoogbegaafdheid dan kan het heel erg in de weg zitten.

En…

Als je weet dat je hoogbegaafd bent:
hoe ga je daar dan mee om?
Want nadoen wat de wereld om je heen doet… Dat werkt dus niet. 

 

Dit coachingstraject helpt je om jouw ‘zo eigen kanten van’ je hoogbegaafdheid te ontdekken.
Daarnaast ga je ervaren hoe je besloten hebt die in de wereld te zetten en hoe je jezelf daarin saboteert.
Daardoor krijg je de inzichten die je nodig hebt om je talenten succesvol in de wereld te zetten en zo je eigen leven in alle compleetheid te gaan leven.

Naar het contactformulier ↓

Jouw talenten en ideeën in de wereld krijgen

Omdat jij gemakkelijk dieper, verder en complexer kunt denken heb je een grote mate van nieuwsgierigheid. Regelmatig ben je verwonderd over dingen. De mensen om je heen meestal niet. Dat kan je het gevoel geven dat je een ‘vreemd’ of ‘anders’  bent.

Doordat je snel denkt en dingen snel doorziet, wil je mensen ook waarschuwen voor problemen die zij vaak zelf nog niet zien. Ze begrijpen je niet, vinden je misschien zelfs bot. Dus misschien besluit je: laat ik mezelf dan maar inhouden.

En zo kom je vast te zitten. Of je komt op een plek terecht waar je niet blij van wordt: te klein; te weinig kansen; te weinig uitdaging.

Wat moet je doen om jouw potentie wel tot volle bloei te laten komen? Hoe kun je jouw eigen relevante keuzes te maken, waardoor je wel komt waar je wilt komen?

Hoe krijg je helder wat er normaal mis gaat? Waarom zit je juist jezelf zoveel in de weg?

In dit traject ontdek je antwoord op die vragen. Je gaat leren wanneer je de verkeerde keuzes maakt en je weet hoe je deze anders kunt doen. En je weet ze niet alleen, je hebt ook ervaren dat je dit kunt. Je krijgt niet alleen inzicht in bewuste en onbewuste keuzes, maar je wordt ook met je neus op de feiten gedrukt.

Na het traject heb je hier een grote stap in gemaakt: Je weet wat jou persoonlijk beperkte en je hebt nieuwe vaardigheden om jouw talenten in de wereld te zetten.

Herken je jezelf hierin?

 • Merk je dat er vaak iets mis gaat in de communicatie met anderen, maar snap je niet waarom?
 • Ben je, meer dan eens, ‘eigenwijs’ genoemd?
 • Voel je jezelf vaak een buitenbeentje?
 • Voel je jezelf misschien anders dan anderen?
 • Kun je groot dromen?
 • Voel je de behoefte de wereld mooier te maken?
 • Heb je het gevoel dat je niet goed genoeg uit de verf komt?

Hoe zou het zijn als je helderheid krijgt in hoe dit komt?

Hoogbegaafdheid heeft veel invloed, goede en ook slechte

Je ervaart waarschijnlijk de voordelen én de nadelen van het feit dat je meer dan gemiddeld weet, snapt, ziet, voelt en kunt.

Je kent het waarschijnlijk ook wel dat het behoorlijk ingewikkeld kan zijn als je twijfelt aan jezelf. Als je twijfelt aan wat je wel en wat je niet aankaart. Als je twijfelt wat je wel of niet zegt of laat zien.

Of misschien heb je er voor gekozen om het gewoon allemaal te laten zien…
Alleen de wereld om je heen snapt er dan helemaal niets meer van.

Wij mensen zijn groepswezens. Niet iedereen van ons voelt zich zo, maar het feit dat we onszelf vergelijken met de wereld om ons heen is voorgeprogrammeerd in ons DNA. Al heel vroeg, als kind, beginnen we hiermee.

Als hoogbegaafde ligt hier de eerste grote uitdaging in het leven. Bewust of onbewust vergelijk jij je ook met de 98% van de mensen om je heen die niet zo complex zien, denken, of doen als jij.

En dan kies je een strategie en schrijf je een draaiboek om er toch bij te horen.
Dat doe je al vroeg in je leven. Het is bovendien geen bewuste keuze, dus dat je gekozen hebt en dat je dat draaiboek gemaakt hebt: dát weet je later niet meer.

Je hebt gekozen voor:

Of: Ik voel me de buitenbeen en doe gewoon mijn eigen dingen;

Of: Ik pas me aan en voel ergens diep van binnen dat ik mijzelf te kort doe.

Het is juist dit draaiboek dat je in de loop van je leven erg dwars kan gaan zitten: het kan je potentie blokkeren en hij kan in de weg zitten om je kwaliteit echt in de wereld te zetten.

Risico’s die hieruit komen, zijn bijvoorbeeld:

 • Gevoelig voor uitval, door burn-out of bore-out: werk doen dat onder je niveau ligt, waardoor je niet uitgedaagd en daardoor lusteloos, zelfs depressief kan worden.
 • Je zegt vaker ‘ja’ (of juist ‘nee’) dan je eigenlijk lief is.
 • Gevoelig voor ‘het impostersyndroom’: Omdat je heel slim bent, weet je heel nauwkeurig wat je kunt, maar ook wat je niet kunt. Ben je wel zo goed als de anderen denken?
 • Je blijft in verkeerde vriendengroepen of de verkeerde werkomgeving hangen.
 • Of tegengesteld: je hebt weinig vrienden of je kunt niet lang in een werkomgeving blijven

Om deze te voorkomen, is het belangrijk om:

 • Te weten dàt je hoogbegaafd bent
 • Te weten welke draaiboeken je onbewust bedacht hebt, die je nu misschien in de weg zitten
 • Bewust te zijn van deze oude draaiboeken en te weten dat je er vanaf mag wijken
 • Nieuwe manieren te onderzoeken en te ontwikkelen die beter passen bij jou en jouw hoogbegaafdheid

Waarom ik me inzet voor hoogbegaafden

Ik was me er al jong van bewust dat hoogbegaafden echt iets anders nodig hebben dan de grote groep. Ik zag hoe hen -vaak onbewust- werd aangeleerd dat ze zich maar moesten aanpassen. Ze werden en worden uitgenodigd  zich anders voor te doen dan ze zijn, omdat er rond hoogbegaafdheid veel onbegrip en verwarring is en er soms zelfs sprake is van verdekte jaloezie. Plus, iets met ‘boven het maaiveld’ is nog steeds een bekend verschijnsel helaas.

Hoogbegaafden passen zich daarom aan. Dat past ook bij onze cultuur van ‘gelijk zijn’. Als kind en later als volwassene passen we onszelf aan. Alles om er maar bij te mogen horen. Ik heb gezien dat dit maakt dat hoogbegaafden zich ‘anders’ voelen en dat ze zich eerder kleiner maken dan dat ze hun volledige potentie laten zien. Ongelofelijk zonde van die potentie en ongelofelijk pijnlijk ook omdat dit veel verdriet, ongemak -en soms veel erger, tot depressie en zelfdoding- oplevert bij hoogbegaafden.

Ik heb ervaren dat kleine en vanzelfsprekende dingen voor de niet-geziene hoogbegaafde van levensgrote betekenis kunnen zijn.
Echt gezien en gehoord worden; een vraag krijgen die past bij wat je zegt èn je een volgende denkstap laat maken; herkenning en erkenning -met uitleg- voor wat je voelt, ervaart, denkt als je naar anderen om je heen kijkt.

Ik heb ook ontdekt dat lang niet iedereen kan aansluiten bij de belevingswereld en behoefte van de hoogbegaafden-doelgroep. Ergens is dat ook heel logisch. Want als je niet snapt wat je niet snapt, hoe kun je dan bieden waarvan je niet weet wat er echt nodig is?

Ja, ik ben ook hoogbegaafd. Daarom herken ik zo veel en kan ik meereizen en richting voorstellen. Daardoor weet ik wat wenselijk gedrag is en zal ik prikken waar nodig zodat je dynamiek van onbewuste sabotage aan de oppervlakte komt.

Wat voor veel hoogbegaafden lastig blijkt en voor mij gemakkelijker is is ‘het loslaten van het hoofd’. Als je dit kunt kun je luisteren naar wat het onderbewuste te zeggen heeft. Daarmee komt een hele nieuwe wereld in zicht, een wereld die minder ingekleurd is en antwoorden geeft die vaak ervaren worden als de puzzelstukjes die op de plek vallen.  Zo kunnen we ook makkelijker scheiden wat bij hoogbegaafdheid hoort, wat bij hoogsensitiviteit, en wat vanuit bescherming of overleving in jou is opgebouwd.  

Ik kan je laten zien en ervaren wat uit je opvoeding en/of uit het verleden naar boven komt en nog in de weg zit, en wat wel degelijk gerelateerd is aan de uitgebreidere hersenverbindingen en grotere mate van prikkelgevoeligheid.

Door dit verschil te weten ontstaat heel veel helderheid, krijg je inzichten en vooral ook de mogelijkheid tot bewustere beweging en keuzes.

Daarmee heb ik al veel andere hoogbegaafden kunnen begeleiden om meer bij hun kracht te komen, meer uit hun potentieel te halen. 

Naar het contactformulier ↓

Wat anderen ervaren hebben in mijn coaching

Hieronder de ervaring van een aantal mensen die ik gecoacht heb. Ervaringen die ik met hun toestemming mag delen met je.

Ik was door zelf te onderzoeken er al bij uitgekomen dat mijn burn-out en hoogbegaafdheid met elkaar te maken hadden.

Ik zat echt in de burn-out, daar wilde ik uit. Ik had ervaring met coaches en wilde ook echt serieus genomen worden dat die hoogbegaafdheid bespreekbaar mocht zijn.

En dat iemand me hielp om te onderzoeken of dat er misschien een rol bij had.

Dat klinkt nu normaal, maar ik vond het heel spannend om dit te benoemen.

Ik voelde me absoluut niet hoogbegaafd, maar ik kwam daar tot mijn schrik wel bij uit.

Ik herkende me in dingen die ik er over las, durfde het bijna niet hardop te zeggen maar wilde het juist wel over die dingen hebben.

Bij Arianne heb ik gevonden wat ik zocht. Ze wist meer dan genoeg om het te plaatsen, om de elementen eruit te halen, om dat mee te nemen.

Uiteindelijk is het niet belangrijk wat er is, maar voor mij is het wel belangrijk dat ik niet omgekeerd de coach uit moet gaan leggen wat ik weet van hoogbegaafdheid. En dan vragen of dat er mee te maken kan hebben.

Desiree

Dankzij de coaching ben ik me echt diep bewuster geworden hoe belangrijk gevoel is en dat je daar naar moet luisteren.

Ik denk dat ik daarin geen makkelijke patiënt was. Het lukt me best vaak om toch weer te praten, of weer een verhaal te vertellen.

Daar heeft Arianne me wel een beetje de ruimte voor gegeven, dat is fijn. Maar het was ook van: Nu stop, we gaan weer terug naar voelen. Of Mooi verhaal, nu weer naar de stip. Door dat te doen lukte dat voelen ook. Terwijl als ik naar een stip toe stap dan heb ik wel eens een beetje het gevoel: misschien voel ik wel helemaal niets. Het is toch gelukt.

Ik was gelukkig niet met het proces bezig, maar met mijn eigen bubbel. Daar had je me ook in kunnen laten. Je was een goede gestructureerde proces begeleider.

Op een goede gestructureerde manier zorgde je dat we steeds weer terug in het proces kwamen als ik daar onbedoeld uit wilde ontsnappen. Met zachte hand en leiderschap haalde je me dan weer terug naar het proces. Dat was heel fijn.Ik heb het bij jou als heel fijn ervaren. En meer dan dat: van levensbelang, zo nuttig.

Het heeft me heel erg geholpen.

Arianne begeleid met waanzinnig veel hart. De blik in haar ogen straalt warmte, begrip, betrokkenheid en veiligheid uit.

Daardoor groeit mijn zelfvertrouwen als vanzelf.

Daarnaast laat ze me ook zo voelen: ik ben niet alleen, maar ik moet wel zelf voor de verandering gaan. Ik kan dat werk niet bij haar neerleggen.

Mijn ervaring met hoogbegaafde kinderen

Ik heb in mijn werk als lerares op een basisschool voor hoogbegaafde kinderen ook veel mooi werk mogen doen.

Het is fijn om kinderen al jong te leren met hun talent om te gaan. Kinderen zijn ook nog heel vormbaar en maken grote stappen.

Hieronder ervaringen van kinderen en ouders die ik met je mag delen

Nu kan k samen met andere kinderen werken die even ver zijn als ik en dat is veel gezelliger.

Ik kan dan ook overleggen en samen moeilijke dingen bespreken.

Ook hoef ik nul niet meer andere kinderen te helpen en raak ik daarom niet meer achter met mijn eigen werk.

Dan hielp ik anderen, maar maakte ik fouten in mijn eigen werk omdat ik dan heel erg moest haasten om het af te krijgen.

Het allerleukste vind ik wel dat ik niet meer zo boos ben. Dat was ik vroeger wel en ik wist niet waarom.

T / 8 jaar

Het eerste jaar heeft ze nog gestreden tegen de verveling en konden we daar regelmatig met de school over komen praten.

Onze stoere meid veranderde op school in een meisje dat alleen van roze hield en vooral jurken moest dragen omzet ze zich anders niet geaccepteerd voelde door haar vriendinnen.

Maar na twee jaar was ze het strijden een aanpassen moe en had ze alleen nog maar buikpijn.

Al meteen de eerste dagen kwamen ze weer met verhalen thuis.

Ze is een stuk vrolijker en zit veel beter in haar vel.

 Ze kan weer zichzelf zijn.

Ze slaapt beter s nachts en heeft geen buikpijn meer. Het meisje van voordat ze naar school ging komt weer terug.

Ouders van I / 7 jaar

Een jaar geleden zaten we met onze handen in het haar. We hadden een heel onzeker, woedend, weinig slapend kind in huis.

Op school viel het niet zo erg op, hij paste zich keurig aan wat van hem verwacht werd. Maa wij zien hem meer en meer in zijn schulp krijge…. Tot het moment kwam dat hij zei: Ik ben zo eenzaam… Ik zit zo vaak alleen in de aula te werken.

Nu, aan het eind van het jaar, kijken we met heel veel plezier en dankbaarheid terug.

We hebben een kind dat eindelijk blij is, met plezier naar school gaat en het leuk vindt om te leren, en wonder boven wonder normaal slaapt. We hebben hem enorm zien veranderen en in alle opzichten positief.

Er is rust in huis, geen strijd meer, gewoon omdat hij gelukkig en gezellig is. Zijn zelfvertrouwen groeit met de dag.

Moeder van G. / 7 jaar

Een helder stappenplan

Voor jouw individuele handleiding ‘hoe om te gaan met hoogbegaafdheid in het leven’, heb ik het Reijkwijdte Traject ontwikkeld. Dit bestaat uit vier helder opgebouwde en afgebakende stappen.

Die stappen doorlopen we in 4 sessies van twee uur.

Stap 1 – De vraag: Het constante focuspunt

We starten met jouw vraag zo helder mogelijk krijgen. Die vraag is het vertrekpunt en ook het doel van de sessies. Door te onderzoeken waar je tegenaan loopt komen we te weten wat de vraag is die er echt toe doet. Soms ligt er onder je vraag namelijk een diepere vraag. Soms ook is het spannend om bij de vraag te komen die er echt leeft.

Ik geef je ook uitleg: Ik laat je zien wat je doet en we onderzoeken samen verschillende situaties die je tegenkomt in je leven in relatie tot je vraag.

De vraag die we zo ontdekken staat tijdens de coaching altijd centraal, dit is het vertrekpunt en het constante focuspunt.

Stap 2 – Voorbij aan het zichtbare

Daarna gaan we kijken naar jou en je geschiedenis: waar kom je vandaan? Wat heeft dat je gebracht? Wat heeft je historie jouw geleerd? Ik breng je daarbij voorbij het denken: op de laag van het gevoel. Op dat niveau krijgen we zowel de bewuste als de onderbewuste ervaringen naar de oppervlakte. Door dit te doen gaan we steeds helderder zien waar je vraag uit voort is gekomen.

Veiligheid voorop: we kijken samen of het makkelijk of moeilijk voor je is om op deze manier te werken. Als voelen spannend blijkt, kijken we wat je nodig hebt, wat je nog moet leren om antwoorden voorbij het denken naar boven te halen.

Stap 3 – Op reis naar de oorsprong

We duiken verder je geschiedenis in. Mogelijk gaan we verder met je eigen geschiedenis en kijken we wat je als volwassene nodig hebt om hier met heldere ogen naar te kijken, of we gaan verder met de geschiedenis van de generaties voor je.

Zowel uit je moeders geschiedenis als uit je vaders geschiedenis kun je bewuste en onbewuste boodschappen hebben opgepikt. Deze hebben nog steeds een grote invloed hoe je in het leven beweegt. Een aantal ligt duidelijk aan de oppervlakte en zal je misschien kennen. Als kind maak je vaak de keuze om hierin óf mee te bewegen, óf precies het tegengestelde te proberen. Er ligt vaak ook een aantal “lessen” onder de oppervlakte die op regelmatige basis invloed kunnen hebben op je functioneren.

Weten wat van wie is en waarom dingen ontstaan zijn, geeft je inzicht en ruimte. Je vraag komt hierdoor in een ander licht te staan en er ontstaat vrijheid om andere wegen te kiezen.

Stap 4 – Nieuwe wegen

Als afronding zullen kijken we terug naar wat je ervaren hebt. Ook toetsen we of je inderdaad de vrijheid voelt om anders te kiezen, anders te doen dan je altijd gedaan hebt. Er zit een verschil tussen weten wat er gebeurt is, en dit weten ook echt verwerkt hebben, zodat je voelt dat je een andere weg kunt gaan.

Daarnaast gaan we de lessen heel praktisch maken: Waar sta je nu? Wat heb je nu nodig voor blijvende beweging en een voorwaartse stap?

De investering

Je investering is € 1161,60. Je krijgt hiervoor een overzichtelijk traject met de garantie dat we van je vraag een antwoord zullen maken.

De prijzen zijn voor particulieren inclusief alle bijkomende kosten en incl. 21% BTW.

Er komen geen extra kosten bij.

Voor bedrijven zijn de prijzen exclusief BTW.

Naar het contactformulier ↓

Is dit coachingstraject voor hoogbegaafdheid geschikt voor jou?

Ben je het vertrouwen kwijt in hulpverlening? Heb je al wat begeleiders, coaches en counselors versleten? Dat gebeurt vaak. Je weet ook wat je moet zeggen ‘om het goed te doen’ voor ze en zo lijkt er vooruitgang, maar verandert er niks wezenlijks bij je.

Bij mij kom je als HB’er niet weg met goede verhalen de juiste antwoorden. Ik zorg voor veiligheid, maar ga ook met je kijken waar je zelf misschien liever niet kijkt. Met mijn ervaring weet ik wanneer we bij de kern komen. De plek waar je echt kunt veranderen. Ik herken ook wanneer je dingen op afstand houdt, omdat het zo makkelijk is om antwoorden te bedenken waar anderen in geloven. De plek waar geen verandering, maar wel angst zit. Misschien alleen angst voor het onbekende.

Heb je geen ervaring met coaching? Vind je het lastig om te voelen? Voel je dan ook welkom. Ik zal je uitleggen wat we doen en waarom we het doen. Ik zorg altijd voor inzicht en begrip voordat we daadwerkelijk een oefening in gaan. Voorkennis en ervaring is dus niet nodig.

De eerste sessie is overigens ook een toetsmoment om te kijken of ik je kan begeleiden. Het gebeurt niet vaak, maar er kunnen onderliggende problemen zijn waardoor dit traject niet het traject voor jou is. Als we dit merken, als jij merkt dat mijn manier van werken lastig voor je is, dan stoppen we het traject en hoef je niets te betalen. Ik zal je dan advies geven wat de juiste weg voor je kan zijn.

Waarom ik mensen met hoogbegaafdheid goed kan coachen

Belangrijk in begeleiding is dat je eigenschappen en aangeleerd gedrag van elkaar kunt scheiden. HB leidt tot eigenschappen, erdoor loopt script.

Veel ervaring om de verschillen te zien; wat is veranderbaar en wat niet.

Kan ik, door jarenlange ervaring in begeleiden van HB’ers en mijn post HBO opleiding coaching en door mijn eigen ervaring.

En soms is veiligheid nodig, maar vaak zie ik ook dat een HB’er lui is geworden en een schop onder z’n kont nodig hebben. Vooral als HB ers denken dat ze weg komen met het vermijdgedrag dat ze zichzelf al jaren hebben aangeleerd.

Dit is wat je allemaal gaat ervaren, als je leert je hoogbegaafdheid een plek te geven

 • Je leert wat er bij hoogbegaafdheid hoort, wat het je op kan leveren en wat er in de weg kan gaan zitten
 • Je leert over jezelf: waarom doe je de dingen die je doet? Waar komt je gedrag vandaan? Zodat je hier meer vrijheid in krijgt.
 • Je leert over HB, HS en persoonlijke ontwikkeling, in combinatie met jou en jouw potentieel, jouw verlangen.
 • Inhoud: Je leert werken met en luisteren naar je onderbewuste en je lichaam: je ratio en cognitieve kant zijn waarschijnlijk zeer goed ontwikkeld, maar nu wordt het tijd om te luisteren naar de andere kant, daar waar 95% van de informatie verstopt zit.
 • Je leert luisteren naar je gevoel en je lichaam, zodat er een nieuwe wereld vol informatie voor je opengaat (zodat ook de informatie uit je onderbewuste bereikbaar wordt).
 • Je leert wat je onbewust doet of geleerd hebt, iets wat misschien nu niet meer werkt, zodat je kunt kiezen of je dat wilt blijven doen, of veranderen.

Contactformulier

P.S. Je bent vooral gewend om het zelf te proberen en weten wat je doet is gemakkelijk. Uitzoeken waarom je dingen doet, dat kun je niet alleen.
Laat me je helpen. Niets is zo fijn als jezelf leren kennen.