Maandelijkse archieven: oktober 2018

De acht stadia van de menselijke ontwikkeling volgens Erik Erikson

Vanaf het moment dat je geboren wordt tot het moment dat je dood gaat leer, leef, ervaar je. Mensen gaan daarin door verschillende levensfasen. Erik Erikson was een Amerikaans psychoanalyticus bekend om zijn algemeen aanvaarde theorie van de persoonlijkheidsontwikkeling.  De acht stadia van de menselijke ontwikkeling volgens Erik Erikson: 1e levensfase: Fundamenteel vertrouwen versus fundamenteel wantrouwen […]